ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี(๓๘)โดย ‘ชะณะ คีตทิพย์’,’พัชรี ประทุมแย้ม’

สมอปูนกรุ่นกลิ่นกำจายหอม…

IMG_4954

 

ฟูฝอยแทรกแซมฟ้า…

kเขาแหลม -  (436)

 

 

อ้อม กอด ขุน เขา…

Rames -  (50)

 

 

 

 

ขยุกขยุยเป็นปุยปุก…

uวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตรัง (ลันตา) (142)

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น