ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๓๔) โดย ‘เพราะเจ้ามาจากดิน’,’สหายพงไพร’

อยากเสพสมให้…

 

 

 


พอฝน
แรกแทรก…

ไหลหกตกกระทบ…

อยากจะเขียนกวี…

ปิดการแสดงความเห็น