ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๓๓) โดย ‘เพราะเจ้ามาจากดิน!’

ลมพงไพรเย็น…


 

 
 ลมอ่อนเอ่อนอ้อน…

…อีกฟากหนึ่งของฟ้า…

แว่วสำเนียงแผ่ว…

ปิดการแสดงความเห็น