ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๓๒) โดย ‘เพราะเจ้ามาจากดิน !’

สิ้นบทเพลง…

 

 

 

เพลงลมหนาว…

 

  ก่อกองไฟ…

 

 ก็ลมหนาว…

 

 

 

2 thoughts on “ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๓๒) โดย ‘เพราะเจ้ามาจากดิน !’

  1. เราสามารถมีอายุยืนยาวได้ ป้องกันได้ื ด้วยใจที่มีวินัย
    ในการใช้ชีวิต……..หมั่นดูแลสุขภาพ
    และทราบซึ่งถึงคุณค่า….ของสมุนไพรไทย

    • ดีมากน้อง … ไม่เสียแรงที่เข้าค่ายมา ….