ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๓๐)

กระจ่างตามาแต่ไกล…

 

 

ระโยงระยาง…

 

ซึ่งผู้ยิ่งใหญ่…

 

ถึงยังไง…

กวีตอนที่แล้ว
ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี (๒๙) 

3 thoughts on “ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๓๐)

  1. ไข่พี่อุ๊ในย่าม อุ๊ย ไข่ในย่ามพี่อุ๊ แฮ่ๆ

    • เรื่อง “การผจญภัยของไข่”—

      • ใช่แล้วค่ะ พี่อุ๊น่าจะเขียนเรื่องการผจญภัยของไข่(พี่อุ๊) ^__^