ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๒๙)

อะไรเอ่ย…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกเขาเอย…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงมนุษย์ครุฑา…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอ่อ…เหอ…เอ้อ…เหอ…

 

 

 

 

 

 

 

 

กวีตอนที่แล้ว …
ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๒๘)

ปิดการแสดงความเห็น