ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๘)

เหงา…
     …(๑)

     (๒)

     (๓)

 

      (๔)

3 thoughts on “ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๘)

  1. สองบทแรกอ่านแล้วเย็นๆดีค่ะ มีไอหมอกออกมาด้วย แต่สองบทหลังมันเหงาจังค่ะ ทำไมทะเลมาคู่กับความเหงาล่ะคะ หรือบทกวีเกิดได้เพราะมีความเหงาเป็นแรงผลักดันหนอ…

  2. เอ็งไม่รู้เหรอ ..คนโคตรเหงาเขียน ๕๕๕..