ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๒๗)

โผกเปลเหอ…

 

 

อะไรเอ่ย?…

 

น้ำเย็นฝูงปลา…

แมลงภู่ผึ้ง…

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๖)

ปิดการแสดงความเห็น