ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๖)

ก็กลิ่นอายเอิบอาบ…

 

คือมีนผู้นั่งน้ำ…

 

 

โอมตัสสัต…

พาเธอ ฝ่าคลื่น…

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๕)

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น