ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๕)

พระอภัย…

 

 

 

 

หัวเราะ…

ละอ่อน…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[‘เพสลาด’ – ไม่แก่ไม่อ่อน  / ‘เข้าไคล’ – (มะม่วง)แก่มีนวล เปลือกเมล็ดเริ่มแข็ง /’ดักแด้’ – (pupa)ระยะพักตัวครั้งสุดท้าย ]

อยากจะแปลง…

กวีตอนที่แล้ว

ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๔)

 

ปิดการแสดงความเห็น