ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๒๔)

ก็เป็นเรือ…

 

 

 

 

 

คือรัก…

คือชีวิต…

จะมอง…

กวีตอนที่แล้ว

ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๒๓)

 

ปิดการแสดงความเห็น