ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๓)

ร่อนเร่…

 

 

 

 

 

ผีเสื้อเอย…

ดวงความคิด…

เธออยู่ไหน…

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๒) 

ปิดการแสดงความเห็น