ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๒๒)

…ผู้แหวกว่าย…

 

เมื่อ…

ฉัน…

แล้ว…

กวีตอนที่แล้ว …
ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๒๑) 

ปิดการแสดงความเห็น