ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๑)

วนเวียน…

 

…รุ่งเช้า

ที่รอยยิ้ม…

เถอะ!…

 

One thought on “ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๒๑)

  1. ชอบประโยคสุดท้าย “ไม่ถามถึงแม้ครึ่งคำ” ค่ะ