ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ…(๒๐)

โยกโยน…

 

เขาพิงกัน…

เสียงบ่น…

คือดุหยง…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๑๙)

ปิดการแสดงความเห็น