ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๑๙)

น้ำที่ไหล…

 

ขออภัย…

…กาละผู้…

สุดแข็ง สุดอ่อน…

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๑๘) 

ปิดการแสดงความเห็น