ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๑๘)

โอม…

 

เมฆกอด..

หุ่นเพรียว…

เมฆคลุ้ม…

กวีตอนที่แล้ว
ในกวีมีภาพ ในภาพมีกวี…(๑๗) 

ปิดการแสดงความเห็น