ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๑๗)

ดั่งสร้อยสาย…

 

 

 

สายน้ำ…

คือพรานบูรพ์…

เมื่อเอนร่าง…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กวีตอนที่แล้ว
ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ … (๑๖) 

 

ปิดการแสดงความเห็น