ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๑๖)

คือแมว…

 

 

 

 

โน่นอะไร…

จิงโจ้น้ำ…

สายตา…

กวีตอนที่แล้ว….

ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ … (๑๕) 

ปิดการแสดงความเห็น