ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ…(๑๔)

เด็ก เล็ก เล็ก…

คิ้วฟ้า…

ต่างก็มา…

ซึ่งสาวสนม…

กวีตอนที่แล้ว
ในกวีมีกวี ในภาพมีภาพ … (๑๓) 

 

ปิดการแสดงความเห็น