ในภาพมีภาพ ในกวีมีกวี…(๑๓)

คือศรัทธา…

จากวังมา…

ฉันมานอน…

จงเป็น…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กวีก่อนหน้า
ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ … (๑๒) 

ปิดการแสดงความเห็น