ในภาพมีกวี ในกวีมีภาพ….(๑๒)

รักคือ…อ้าว!!!
แวว…
หมอกคลุ้ม…

 ในภาพมีกวี  ในกวีมีภาพ … (๑๑)

 

ปิดการแสดงความเห็น