ต้นไม้ใหญ่…เป็นคำตอบของ”มนุษย์”

                                             ๏คือกาละธรรมชาติตอบสนอง
                                         ส่งสำนองจ๋ำหนับด้วยนับถือ
                                         หลากท่วมทุกแห่งหน…ให้คนลือ
                                         จนอื้ออัดขัดขวางแทบปางตาย
                                              ๏ก็เกิดกายกระทั่งแก่อันเกรียมกรอบ
                                         คนรุกลอบทำร้ายป่ามาหลากหลาย
                                         ป่าหญ้า,ไผ่,เต็งรัง,ดงดิบ-อีกมากมาย
                                         แม้กระทั่งสุดท้าย..”ป่าใจ”ตน
                                              ๏จึงน้ำท่วมหลามไหลไทยประเทศ
                                        แต่สาเหตุอันใหญ่-มิใช่ฝน
                                        ป่าต่างหากเหี้ยนหายเพราะ”ไอ้คน”
                                        น้ำจึงล้นท่วมทุ่งทั้งกระทั่งโคก 
                                              ๏ในป่ามีต้นไม้ใหญ่คอยแบกรับ
                                        เพื่อดูดซับน้ำหลากฟ้าลงหล้าโลก
                                        ทำหน้าที่เป็นลำห้วยเป็นตรวยโตรก
                                        เป็นซรอกโซรกขังน้ำไว้ให้คลายแรง
                                              ๏ ครั้นยามแล้งหดหู่และแห้งหาย
                                        ค่อยค่อยคายความชื้นทั่วหัวระแหง
                                        สรรพสิ่งต่อชีวิตไว้ได้สำแดง
                                        มิได้”แย่ง” มิได้ญู่”กะผู้ใด๋     
                                              ๏”ต้นไม้ใหญ่”คือกุญแจแน่หนักหนา
                                        จงเลือก”รักษ์” ผืนป่าที่ไหนไหน
                                        กุนุง,เขาใหญ่,บูโดทั้งใกล้-ไกล
                                        สุรินทร์,ขอนแก่น,อุ้มผางไซร้ทั่วไทยเอย   ๚ะ๛
                                                                ‘ระเมียรคำ’
       
                  ไขคำ: แย่ง-ดึง, ญู่(“ญ-เสียงขึ้นจมูก”อีสาน)-ดัน

ปิดการแสดงความเห็น