6 thoughts on “ในภาพกวี มีกวีภาพ…(๖)

 1. ทำไมมีชามตราไก่ของหนูด้วยล่ะคะ อันนั้นไม่ได้ตั้งใจเขียนเลยอ่ะค่ะ แต่สาวตาคมนั้นดูดีนะคะครู อิอิ ^___^

  • สาวภารตดหน่ะ คลุมผ้าทั้งหน้าเลยยิ่งดูดี ปี๊บครอบอีกที..แหล่มเลย

   • ไอ้พี่หมอควายใหญ่นี่ช่างปากกล้า ไฉนมาว่าคนงามได้ เพิ่งมีคนชมว่า you’re exquisite. อิจฉาความงามอ่าดิ

   • ก็ชามตราไก่ที่มอร์เขียน เป็นภาษากวี ครูแก้ไขเพียงเล็กน้อย …ทั้งยังอธิบาย”ความงาม” (ศิลปะและกวีนิพนธ์)อีกว่า ต้องไม่เกร็ง(ตั้งใจมากกก) ต้อง(ผ่อน)คลาย(มีสมาธิที่สงบ)จึงจะรังสรรค์ได้อย่างปรารถนา
    ภาพสาวภารตะ-จังหวะ แสงเงา อารมณ์ งดงามจนอดไม่ได้..ต้องเขียนออกมานั่นแล้ว

 2. ไม่ได้ว่าแม้คำน้อย ล้วนแต่คำชมทั้งน้าน

 3. แล้วใครถ่ายรูปน้องไนซ์ออกมาอย่างงั้น ขอบคุณมาก
  อยากมองเธอในแง่ร้าย