ประมวลภาพค่ายหมอยาน้อย ๕๕

ค่ายเยาวชน “เรียนรู้คุณค่า กอบกู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น” (หมอยาน้อย ๕๕)
กับเหตุการณ์เดินป่าและกิจกรรมฐานสมุนไพร
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

One thought on “ประมวลภาพค่ายหมอยาน้อย ๕๕