ประมวลภาพน้องเภสัช ฝึกงาน

ประมวลภาพน้องๆ เภสัชฝึกงานอภัยภูเบศร กับการเดินป่าทดสอบสเปรย์กันทากมะเขือขื่น ….

ปิดการแสดงความเห็น