เที่ยวปางสีดา กับกลุ่มรักษ์เขาใหญ่

ทริปปางสีดา เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ….

 

ปิดการแสดงความเห็น