ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย ประเภทประชาชน

อันดับที่  1   ครอบครัวช้างกลางป่าเขียว

อันดับที่  2  มีป่ามีชีวิต
อันดับที่  3  คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่
รางวัลชมเชย  5  รางวัล

–  แต่งตัว
 – ผืนป่าดงพญาเย็น
 – สีเขียวในสีเขียว
 –  รักโลก รักเขาใหญ่
 – อาหารจานโปรด

ปิดการแสดงความเห็น