ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย ประเภทนักศึกษา

อันดับที่  1  ทิ้งเอาไว้เพียงความทรงจำ
อันดับที่  2   แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
อันดับที่ 3  สาดแสงยามเช้า
รางวัลชมเชย  5 รางวัล

– เส้นทางธรรมชาติ
 – น้ำตกสวยในฤดูน้ำหลาก
 – พื้นที่สีเขียว
 – สมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์ป่า
 – ขอคืนพื้นที่สีเขียวให้สัตว์ป่า

 

 

ปิดการแสดงความเห็น