ประวัติกรรมการตัดสินภาพถ่าย “คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่”

Rakkhaoyai Logo1.  นพ.จอมพล มุสิกวงศ์

รางวัลด้านการประกวดถ่ายภาพ
– รางวัล Photographer of the year จากการประกวด Fi photo contest 2007 โดยนิตยสารถ่ายภาพ    Fotoinfo
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย 120ปี รพ.ศิริราช เมื่อปี 2007
– รางวัลชมเชย Korean Air photography competition 2009 (capture of moment award)
– รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่4-5 โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
– รางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย TDEX photo contest หัวข้อ ปี 2007 มหัศจรรย์สีสัน         ธรรมชาติ
-รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย ททท. ร่วมกับนิตยสาร phototech หัวข้อนครนายกปราจีน    สระแก้ว

-POPULAR VOTE : Wakeboard photo contest King of Kicker 2009
– รางวัลที่สาม  Asian wake park tour 2010 หัวข้อ Singha Light Wallride
-รางวัลชมเชย : Thai International Photo Contest 2008  (ภาพม้าเพื่อนยาก)
-รางวัลประกวดภาพหัวข้อ  love earth love green (ปฏิทินบ.Novo Nordisk 2009 )
-รางวัลประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ  A sense of Thai Culture (ปฏิทินบ.Novo Nordisk 2010)

ผลงาน
– ประธานจัดการประกวดถ่ายภาพ การประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ    เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีหัวข้อ “ด้วยรักและภักดี ๑๐๐ ปี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”
– บันทึกภาพงานพระเมรุ และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า  กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
– หนังสือที่ระลึกเปิดอาคารหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
– เกียรตินิยมด้านการถ่ายภาพ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ A.BPS

EXHIBITION
-Pixpros Grand Exhibition 2007 at Siam Paragon
-Siriraj photoclub exhibition ปี 2005-2008
– ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “รวมมิตรภาพ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– แสดงภาพตกแต่งถาวร รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์ ชั้น14 จำนวน 30ภาพ

บทความ
– เขียนบทความ เรื่องการถ่ายภาพวารสารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

2. นายธีระ แสงสุรเดช

ตำแหน่งปัจจุบัน
• นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข    จังหวัดสระแก้ว
• ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เครือเดอะเนชั่น และประชาชาติธุรกิจ
• นายกสมาคมรักษ์ปางสีดา

ประวัติการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประสบการณ์ในการทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ถ่ายภาพ
• เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมรักษ์ปางสีดา องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยว ส่งเสริมบทบาทของเยาวชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี
• สำรวจผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติปางสีดา ประชาสัมพันธ์ ผลักดันกิจกรรมดูผีเสื้อ จนมาเป็นงาน  “เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา” ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
• เป็นองค์กรที่ค้นพบแหล่งขยายพันธุ์ของนกอ้ายงั่วหรือนกงู ซึ่งเป็นนกน้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ โดย  จัดกิจกรรมอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นองค์กรริเริ่มจัดงาน “เทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู”  ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
• เป็นองค์กรในการริเริ่มจัดระเบียบการแห่เจ้าพ่อพระปรง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541  เป็นต้นมา
• เป็นจัดทำและร่วมเขียนบทความในหนังสือ “ผีเสื้อที่ปางสีดา” เมื่อปี 2548 และหนังสือ “ผีเสื้อผืนป่า  มรดกโลก” ปี 2551
• เป็นผู้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวสระแก้ว 2553 เป็นผู้ถ่ายภาพ เขียนบทความ  หนังสือคู่มือท่องเที่ยวสระแก้วคุ้มค่า 555 ของจังหวัดสระแก้ว และถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ  ผลิตสื่อในปีท่องเที่ยวตามเส้นทางพระราชปณิธานของจังหวัดสระแก้ว ปี 2554
• เป็นผู้จัดและกรรมการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา

ผลงานดีเด่น
• รางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2544 เข้ารับ  พระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ
• รางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพ APC (Amature Photographic Contest) ประเภทภาพถ่าย  และบทสารคดี จากสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
3. นายชัยณัฏฐ์ ทุมมา

ศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ทั่วไป
ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
– เคยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการ “โครงการมหัศจรรย์ผืนป่า ตื่นตา  ธรรมชาติสวย 4 อุทยาน 3 จังหวัด ผืนป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว” จัด  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
– บันทึกภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว    สมุทรปราการ และ ฉะเชิงเทรา เพื่อทำเอกสาร / สิ่งพิมพ์ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ของการท่อง  เที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
– เคยส่งภาพเข้าประกวด 1 ครั้ง ของจังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และ รางวัล  ชมเชย 2 รางวัล

4. สุวิทย์ วีระยุทธศิลป์

ประวัติ
Legal advertising agency : creative director
Figerfour advertising : art director
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  :  creative & art director

ปิดการแสดงความเห็น