รับน้องแผนไทยปี ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ที่จะมาศึกษาต่อที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

ประมวลภาพรับน้อง ประจำปี ๒๕๕๕

ปิดการแสดงความเห็น