หญ้าเจ้าชู้ รู้ไว้ ใช้แก้บวม

หญ้าเจ้าชู้ รู้ไว้ ใช้แก้บวม………..โดย พี่ต้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE)
ชื่ออื่น : หญ้าก่อน หญ้านํ้าลึก หญ้ากร่อน หญ้าขี้ครอก หญ้านกคุ่ม หญ้ากะเตรย หญ้าขี้เตรย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ล้มลุกหลายปี สูง ๑๕ – ๒๕ เซนติเมตร ลำต้นเป็นข้อปล้อง บริเวณข้อมีกาบใบหุ้ม และงอกเป็นรากได้ กาบใบที่หุ้มลำต้น สีเขียวแกมม่วง มีขนปกคลุม แผ่นใบและขอบใบเรียบ แต่มีขนปกคลุม เมื่อจับจะรู้สึกสากมือ ดอกเป็นช่อ สีเขียวแกมม่วงหรือม่วงแดง ช่อดอกยาว ๓ – ๖ เซนติเมตร ออกเป็นกระจุกเรียงวนรอบก้านเป็นชั้นๆ ประมาณ ๖ – ๘ ชั้น เมล็ดขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด

…..หญ้าเจ้าชู้มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย เมล็ด (ผลแห้ง) ของหญ้าเจ้าชู้สามารถติดไปกับเสื้อผ้า ขนสัตว์ หรือสัมภาระต่างๆ ได้ง่าย จนมีฉายาว่า หญ้าเจ้าชู้ ในประเทศที่มีหญ้าเจ้าชู้ขึ้นจะมีภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรชนิดนี้คล้ายๆ กัน เช่น ใช้รักษาอาการข้ออักเสบรูมาตอยด์ ถอนพิษ ป้องกันเลือดออกตามไรฟันในเด็กเล็ก ลดอาการปวด บวม การถูกคุณไสย (ซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่ง -ผู้เขียน) ในประเทศไทยมักนำต้นสดหรือแห้งทั้งต้น ต้มดื่มแก้ไข้ทับระดู หรือจิบเป็นชา ดื่มต่างน้ำ เพื่อขับนิ่ว ขับปัสสาวะ
…..แม้ว่าในประเทศไทยและบางประเทศนิยมใช้หญ้าเจ้าชู้ในการขับปัสสาวะ แต่ยังไม่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ฤทธิ์ของหญ้าเจ้าชู้ที่พบในการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองได้แก่ ฤทธิ์ลดความเจ็บปวด ฤทธิ์ต้านการเกิดข้ออักเสบ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง สารสำคัญในหญ้าเจ้าชู้ที่มีฤทธิ์ดังกล่าวคือ Aciculatin ซึ่งอยู่ในกลุ่มของสาร Flavone-glycoside ด้านความเป็นพิษ มีการศึกษาในหนูทดลองไม่พบพิษเฉียบพลัน
ตำรับยา
…..ยาขับปัสสาวะ แก้ไข้ทับระดู (แม่หมอมือลอ  มะแซ) : นำทั้งต้น (ได้ทั้งสดและแห้ง) ประมาณ ๑ – ๒ กำมือต่อน้ำ ๑ ลิตร มาต้มกับน้ำให้เดือด โดยให้น้ำเหลือ ๑/๒ ส่วน แล้วนำมาดื่มอุ่นๆ ครั้งละ ๑/๒ – ๑ แก้วชา วันละ ๓ เวลา เช้า เที่ยง และเย็น หลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
…..ยาปัวนิ่ว แก้เยี่ยวกะปริบกระปรอย : ไม้ผ่าสาม ไม้กุ่ม ไม้ฝ้ายป่า ถั่วแฮเลือด หญ้าถอดปล้อง ถ้าขัดมากๆ เพิ่มกกขาขาว (หญ้าเจ้าชู้) ต้มกิน
…..ยาแก้ไข้ทับระดู : นำทั้งต้น (ราก ลำต้น ใบ)ประมาณ ๑ – ๒ กำมือมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาต้มน้ำ (น้ำประมาณ ๑ ลิตร) ดื่มวันละ ๓ เวลา ครั้งละประมาณ ๑ แก้วน้ำชา (ดื่มคล้ายน้ำชา)
ยาแก้ยาเบื่อ ถูกคุณไสย แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ : ทั้ง ๕ น้ำต้มกิน

ปิดการแสดงความเห็น