ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เอนอ้า

๏ เอนเอ๋ยเอนอ้า
ม่วงสง่ามนต์เสน่ห์เคหสถาน
เกสรเหลืองอุไรในห้วงกาล
ปวดเมื่อยอานช่วยหายดั่งใจนึก
ช่วยบำรุงกำหนัดหยัดยืนสู้
บำรุงผู้อ่อนล้ามากรำศึก
คุณพุ่มไม้ดอกยลมนต์ล้ำลึก
อยากคักคึกขยันสู้เรียนรู้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osbeckia stellata Buch.-Ham. Ex Ker Gawl.
ชื่อวงศ์ : MELASTOMATACEAE
ชื่ออื่น : โคลงเคลง เหมร พญารากขาว หญ้าพลองขน อ้าน้อย
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่ม มีขนปกคลุมที่กิ่งและใบ ใบเดี่ยวรูปรี ดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพูออกม่วง
สรรพคุณ : รากหรือแก่น บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ชื่อเอนอ้ามาจากทำให้เอ็นที่ตึงแข็งอ้าออก บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนัด บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย

ปิดการแสดงความเห็น