ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ป่าเฮ่วหมอง

๏ ป่าเอ๋ยป่าเฮ่วหมอง
ร้างคนร้องเพราะญาติขาดใจสิ้น
ป่าช้าวัดว่างใครวายชีวิน
ลือว่ากินป่าเฮ่วหมองป้องกันภัย
ดอกระรินกลิ่นหอมชวนดอมเล่น
สารยาเด่นความดันพลันแก้ได้
สรรพพิษฤทธิ์เดชเผด็จไว
ลดน้ำตาล ลดไข้ได้เก่งเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gymnanthemum extensum (Wall. Ex DC.) Steetz
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
ชื่ออื่ : ป่าช้าเมิน
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูง ๒-๕ เมตร มีกิ่งก้านสาขามาก ใบเรียงสลับ ยาวได้ถึง ๓๐ ซม. ใบมีรสขม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีขาวครีม มีกลิ่นหอม
สรรพคุณ : รักษาเบาหวาน ความดัน บำรุงไต และมีฤทธิ์ช่วยป้องกันมะเร็ง ยอดอ่อนลวกกินหรือกินสดๆ เป็นผักเป็นประจำ ทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

ปิดการแสดงความเห็น