ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

มะตูม

๏ มะเอ๋ยมะตูม
ดอกอวบอูมเหลืองจางกลางกลีบเขียว
ผลมะตูมลูกโตอักโขเชียว
เด็กเด็กเที่ยวเก็บผลหล่นลงดิน
ยาอายุวัฒนะขนานเหมาะ
โรคกระเพาะตัวร้ายแก้หายสิ้น
ต้านสมองเสื่อมลงบรรจงกิน
ต้มน้ำรินดื่มอุ่นอุ่นมากคุณเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ชื่ออื่ : มะปิน กะทันตาเถร ตุ่มตัง มะปีส่า พะโนงค์ บักตูม


ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้น ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี ๓ ใบย่อย เรียง
สลับ ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวแกมเขียวอ่อน เนื้อในสีเหลืองแกม
เขียว รูปทรงกลมถึงรูปผลแพร์
สรรพคุณ : เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับท้องไส้ ทำให้ระบบย่อย ดูดซึม และการ
ขับถ่ายคืนสู่สภาวะปกติ มะตูมยังช่วยลดน้ำตาลในเลือด ต้านเบาหวาน ต้านสมองเสื่อม
เป็นยาอายุวัฒนะ

ปิดการแสดงความเห็น