ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

กะเรกะร่อน

๏ กะเรเอ๋ยกะเรกะร่อน
กลีบเหลืองอ่อนแดงกลางสล้างสวย
แม้ดอกงามนามพิลึกนึกงงงวย
ปลูกก็สวยเจ็บไข้ใช้เป็นยา
หูน้ำหนวกเด็ดใบเอาไฟลน
บีบน้ำหล่นรูหูรู้รักษา
แบคทีเรียต้านได้สบายอุรา
กล้วยไม้ป่าพันธุ์นี้ดีจริงเอย ๚ ๛
____________‘สัจภูมิ ละออ’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbidium aloifium (L) Sw.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น : กล้วยหางไหล เอื้องด้ามข้าว เอื้องปากเป็ด
ลักษณะทั่วไป : กล้วยไม้อิงอาศัย ชอบเกาะตามคาคบไม้ ดอกสวย ใบเดี่ยวเรียงซ้อนสลับ
ดอกช่อแบบกระจะห้อยลง สีน้ำตาลอมแดงขอบขาว แต่ละดอกมีใบประดับขนาดเล็กรอง
รับ ผลรูปทรงกระบอก


สรรพคุณ : ใบแก้หูน้ำหนวก แก้ปวดหู(หมอยาทุกภาคใช้หยอดหู) จากการศึกษาพบว่า
สารสกัดมีฤทธ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นความหวังของการค้นพบยาใหม่

ปิดการแสดงความเห็น