ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

๏ ดอกเอ๋ยดอกชบา
แดงสง่าขาวสงบเหลืองอบอุ่น
หมู่ภมรร่อนจับรับอรุณ
ดอกมีคุณใบมีค่าน่านิยม
ดอกคลายเครียดลดความดันนั้นเป็นเอก
ใบเหมือนเสกลดไข้ให้สุขสม
รากพอกฝีดีงามไม่ช้ำตรม
ปลูกไว้ชมเจ็บไข้ได้ยาเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

หญ้าปักกิ่ง

๏ หญ้าเอ๋ยหญ้าปักกิ่ง
ดอกเพราพริ้งม่วงจางกลีบบางอ่อน
ยาอายุวัฒนะสถาพร
มีฤทธิ์รอนต้านมะเร็งได้เก่งการ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันขวัญร่างกาย
อักเสบร้ายคลายดีมีฤทธิ์ต้าน
เรียกหญ้าเทวดามาเนิ่นนาน
โรคทวารร้อนในได้อีกเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

อังกาบหนู

๏ อังเอ๋ยอังกาบหนู
ดอกเหลืองชูพวงช่อรอแสงฉาย
เกสรดั่งหนวดหนูอยู่กรายกราย
คนมุ่งหมายเก็บมากหลากคุณมี
แก้ปวดข้อข้ออักเสบเจ็บปวดหลัง
โรคผิวหนังเกลื้อนกลากจักหายหนี
โรคเท้าปากในเด็กรักษาดี
คุณยานี้แก้ปวดฟันชั้นเยี่ยมเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ตะไคร้ต้น

๏ ตะเอ๋ยตะไคร้ต้น
ดอกขาวบนดอยสูงฝูงผึ้งเกาะ
เสียงปีกผึ้งหึ่งหึ่งไกลไม่ไพเราะ
เพลิดเพลินเจาะน้ำหวานตุนอุ่นอาทร
ผลช่วยจิตผ่อนคลายให้นอนหลับ
เปลือกระงับอักเสบปวดเจ็บผ่อน
ประสานกระดูกหายห่วงทุกช่วงตอน
ยุงบินว่อนใบสุมไฟไล่ลับเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ