ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ระเพ็

๏ บอเอ๋ยบอระเพ็ด
รสชวนเข็ดขยาดชาติพืชขม
โบราณใช้ทาถันวันหย่านม
รสเด็กตรมไม่แตะแวะดื่มกิน
ดอกเหลืองหม่นปนเขียวเถาเกี่ยวเกาะ
แก้ไข้เหมาะร้อนในก็หายสิ้น
ต้มน้ำดื่มของเด็ดเคล็ดชีวิน
เสียงยลยินว่าอายุอยู่ยืนเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ปี

๏ ปีบเอ๋ยปีบทอง
ทรงดอกมองเหมือนกระบอดออกก้านกิ่ง
ส้มแกมเหลืองเรืองจรัสป่าชัฏจริง
คือไม้มิ่งคนมุ่งปรุงเป็นยา
ใช้เลิกฝิ่นเลิกเหล้าเข้ายาร้อน
เลือดลมจรไหลดีนี่คุณค่า
ใครผอมแห้งขุดรากต้มสมอุรา
เจริญอาหารด้วยม้วยยากเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เอนอ้า

๏ เอนเอ๋ยเอนอ้า
ม่วงสง่ามนต์เสน่ห์เคหสถาน
เกสรเหลืองอุไรในห้วงกาล
ปวดเมื่อยอานช่วยหายดั่งใจนึก
ช่วยบำรุงกำหนัดหยัดยืนสู้
บำรุงผู้อ่อนล้ามากรำศึก
คุณพุ่มไม้ดอกยลมนต์ล้ำลึก
อยากคักคึกขยันสู้เรียนรู้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

รางจืด
๏ รางเอ๋ยรางจืด
อยู่อย่างพืชไม้เถาใช่เหงาหงอย
ดกดวงดอกม่วงอมฟ้าระย้าย้อย
ขาวน้อยน้อยนั้นผสมอยู่กลมกลืน
สมุนไพรล้างพิษประสิทธิ์ผล
เปลี่ยนให้คนเมาค้างสร้างสดชื่น
ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้สุขคืน
แก้ผดผื่นลมพิษพิชิตเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ