ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

บานเย็น

๏ บานเอ๋ยบานเย็น
เหลืองก็เด่นแดงก็พราวขาวก็สวย
หอมอ่อนอ่อนตอนเย็นเย็นเช่นสำรวย
เมล็ดช่วยบำรุงผิวสิวฝ้าจร
รักษาหวัดปวดข้อก็เหมาะสม
รากนิยมแก้ตกขาวเหล่าสมร
เป็นกลากเกลื้อนต้องใบหายแน่นอน
กลิ่นหอมอ่อนคุณอนันต์บานเย็นเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ทองพันชั่ง

๏ ทองเอ๋ยทองพันชั่ง
ดอกสะพรั่งดั่งดาวสีขาวผ่อง
โคนกลีบแฝงจุดแดงม่วงดวงน่ามอง
เครื่องยาก้องคนเล่ามาเก่ากาล
รากรักษาผิวหนังเรื้อรังเด็ด
ใบลดเม็ดผื่นคันใช่ฝันหวาน
บำรุงกายได้พลังอย่างชายชาญ
กลัวหัวล้านสระผมนิยมเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ค้างคาวดำ

๏ ค้างเอ๋ยค้างคาวดำ
ดอกม่วงคล้ำมองราวค้างคาวเหิน
เรียกพังพอนมังกรดำนามเจริญ
บางถิ่นเอิ้นม้าถอนหลักน่ารักจัง
เรียกฤๅษีนางครวญน่าครวญคิด
คุณยาฤทธิ์เรียกวิหคนกเขาคลั่ง
บำรุงเลือดชั้นสูงบำรุงกำลัง
ไม่ต้องสั่งไวอากร้ามาโด๊ปเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ข้าว

๏ ดอกเอ๋ยดอกข้าว
เกสรขาวพราวตาท้าลมทุ่ง
หนึ่งสมองสองหัวใจใช้บำรุง
ข้าวหอมหุงอร่อยรสสดจากรวง
บำรุงผิวเส้นผมด้วยช่วยสดับ
ยาตำรับดับพิษฤทธิ์โรยร่วง
จิตซึมเศร้าข้าวฟื้นฟูชูแดดวง
ดั่งพืชสรวงเลือกสรรประทานเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ