ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เปราะ

๏ เปราะเอ๋ยเปราะหอม
อยู่ในอ้อมกอดใบใช่ใครอื่น
ม่วงโคนกลีบเตะตาน่ากินกลืน
ปลุกป่าตื่นด้วยดอกขาวอยุ่พราวพราย
ว่านศักดิ์สิทธิ์เรื่องวิบัติช่วยปัดเป่า
ผิวสาวเจ้าโสภาฝ้าจางหาย
แก้ไข้หวัดข้ออักเสบปวดเจ็บคลาย
เชื้อโรคร้ายหลายชนิดพิชิตเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เพชรสังฆาต

๏ เพชรเอ๋ยเพชรสังฆาต
ดอกแดงชาดใครชมภิรมย์หรือ
คล้ายปมปุ่มสุมต่อเรียกช่อฤๅ
ยินขานชื่อชวนขยาดน่าขลาดกลัว
กระดูกแตกขาหักรักษาได้
บำรุงให้กระดูกแกร่งมิแฝงชั่ว
แก้ริดสีดวงทวารพ้นพันพัว
แม้ชื่อยั่วให้ขยาดชัดคุณเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คู

๏ ดอกเอ๋ยดอกคูน
มงคลพูนราชพฤกษ์ศรีพฤกษา
ดอกไม้งามประจำชาติฉัตรนครา
มงคลกล้าปลูกกันถ้วนขวานทอง
ใช้บำรุงร่างกายพิษไข้สร่าง
คุณช่วยล้างลำไส้ไม่เป็นสอง
ปลูกต้นคูนคูณทวีสิ่งที่ปอง
ดอกไม้ของชาติไทยจำไว้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ลู่

๏ ดอกเอ๋ยดอกขลู่
ม่วงอ่อนชูกลุ่มเส้นเป็นฝอยฝอย
ขอบใบยื่นดื่นเด่นเห็นพร่างพร้อย
คุณไม่น้อยนะขลู่อยู่แดนดง
แก้ปวดข้อขับฉิวนิ่วในไต
แถมแก้ได้ริดสีดวงล่วงประสงค์
ลดกลิ่นกายให้กลิ่นอับระงับลง
ปากเหม็นชงดื่มไว้หายเหม็นเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ