โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

แม่ หม้าย ร้าย ทาน
๒๔๏ แม่ เอยเคยคู่ร้าง…….แรมโหย
หม้าย หม่นกลบัวโรย……..รสเศร้า
ร้าย รักจักดิ้นโดย………….ดาลเทวษ ไห้แม่
ทาน ฤอำนวยเจ้า………….จักแค้นเคืองใคร ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ทุกข์ ตรอม ผอม ไผ่
๒๓๏ ทุกข์ หนักเพราะรักน้อง…..แหนงหนี
ตรอม จิตต์คิดสมศรี……………..สวาทเจ้า
ผอม รูปซูบอินทรีย์………………ผิวผาก แล้วแม่
ไผ่ โศกดั่งพี่เศร้า…………………สุดแล้วคะนึงโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

            ร้อน โรค โศก เศร้า
๒๒๏ ร้อน ใดไป่ร้อนเท่า….รักแรง
โรค หนักเพราะรักแสลง…..สลดหน้า
โศก รูปซูบสำแดง…………โดยเสน่ห์ นาแม่
เศร้า เพราะเคร่าใจถ้า……..หวั่นว้าคอยโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

รุ่น สาว คราว กัน
๒๑๏ รุ่น รูปโฉมแช่มช้อย…ชายงาม
สาว สิบสี่ปีทราม……………เสน่ห์น้อง
คราว เดียวเมื่อเดินตาม…..ควรคู่ แล้วแม่
กัน ที่คำคนร้อง……………..เรียกเย้ยไยไพ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

หยิก เล็บ เจ็บ เนื้อ
๒๐๏ หยิก ย้ำเลือดช้ำฮ่อ……ดูดี อยู่ฤๅ
เล็บ ข่วนคมเสียดสี………….แสบร้อน
เจ็บ ใจไม่ปรานี………………นึกรัก แค้นแม่
เนื้อ พี่เหล็กเอาค้อน………..เคาะให้สาสม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ