โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

                …เล่นนัก มักล้ม ก้มนัก มักซวน

เล่นนัก ปางเมื่อเต้า…..ตามหน
มักล้ม จมถนน…………..คว่ำหน้า
ก้มนัก บ่เงยบน………….บ้างพ่อ
มักซวน เสียทีถ้า…………อีกทั้งสง่าเสีย ฯ

.

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า
ดู งาม ขาม คม
๙๏ ดู องค์อรเอี่ยมเนื้อ      นวลโฉม
งาม แม่งามประโลม          โลกแท้
ขาม คิดจิตต์เจียนโจม       จอมสวาท แม่นา
คม อนงค์ในแพ้                ผาดแล้วแลขำ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

                นอน วัน ฝัน เห็น
๗๏ นอน สนิทจิตประหวัดเจ้า     โฉมจันทร์
วัน เมื่อจรจรัล                            จวบน้อง
ฝัน ว่าชื่นเชยขวัญ                      ลืมเนตร เปล่านา
เห็น เขนยหลงพร้อง                   พร่ำเชื้อเชิญขวัญ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

               ละมุน ละม่อม ละไม ละเมียด
๕๏ ละมุน บุญแต่งแกล้ง       เกลาเฉลา
ละม่อม กล่อมกลมเปลา        เปล่งแก้ม
ละไม ไปล่งามเอา                ใจโลก
ละเมียด เหมือนจักแย้ม        ยั่วแล้วเอียงอาย ฯ

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

             แล เล็ง เพ่ง พิศ
๓๏ แล พักตรเพียงพักตรท้าว     พรหมมาร
เล็ง เนตรนางมฤคปาน                เปรียบน้อย
เพ่ง ขนงนึกศรผลาญ                 แผลงราพณ์
พิศ โอษฐเอื้อนจักพร้อง            ยิ่งยิ้มอัปสร ฯ

 

 

..อ่านต่อ