– เ อ า หั ว ใ จ ไ ป แ ช่ ที่ ผ า ด่ า น ช้ า ง

_mg_0036เช้าวันศุกร์ เราออกเดินทางจากบ้านกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เพื่อข้ามฝั่งไปยังปากช่องและมุ่งหน้าไปสู่วัดมกุฏคีรีวัน เพื่อที่จะพาตัวเราเองไปสัมผัสกับธรรมชาติ เราไปถึงวัดมกุฏคีรีวันและจัดเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุด ทั้งกระเป๋า ร่างกาย และจิตใจ ต่อจากนั้น เริ่มออกเดินทางกัน นี่เป็นการเดินเข้าไปหาธรรมชาติจริงๆ  ไปนั่ง ไปนอน ไปเล่นกันในป่า เราเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า “Bhutan เท่านั้น” ของคุณแวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องการเดินทั้งเล่ม จึงทำให้เราอยากจะทำอะไรแบบนั้นบ้าง ผสมกับเราเป็นคนที่ชอบเดินอยู่แล้ว จึงทำให้เราไม่หวั่นอะไรมากมายกับการเดินป่า ..อ่านต่อ

เทศกาลกินเจ[๑๑]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ]

kh p

      ควรกินเจอย่างไร
เจในภาษาจีนมิใช่เป็นเพียงอาหารมังสวิรัติและงดผักฉุน ๕ อย่าง แต่หมายถึง“การงดเว้นเพื่อความเรียบร้อยบริสุทธิ์” การกินเจจึงต้องสำรวม งดเว้นกิจกรรมบางประการคล้ายการถือศีล ตามที่ปรากฏในคัมภีร์หลี่จี้ ผู้กินเจต้องงดอาหารสดคาว ของมึนเมา เพศสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมบันเทิง เช่น ไม่ฟังดนตรี สำรวมกิริยาวาจาให้อยู่ในครรลองคลองธรรมเรียบร้อยตามจารีต รวมแล้วมีลักษณะคล้ายศีลแปดของพุทธศาสนามาก ดังนั้นพุทธศาสนาจึงถือว่า เจ ตามหลักพุทธศาสนาคืออุโบสถศีล
..อ่านต่อ

เทศกาลกินเจ[๑๐]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ]

IMG_0578

เทศกาลกินเจในอดีต-ปัจจุบัน
พระสันทัดอักษรสารกล่าวว่าในช่วง พ.ศ. ๒๔๖๗ “การกินเจเสื่อมไปหมดแล้ว” คงเป็นสภาพการณ์ในกรุงเทพฯยุคนั้นซึ่งการกินเจซบเซาลง แต่ยังไม่น่าจะถึงกับหมดไป เพราะยังมีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
..อ่านต่อ

เทศกาลกินเจ[๙]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ]

pv
เทศกาลกินเจในไทย
ถ้าว่าตามหลักวิชาคติชนวิทยาของจีน การกินเจ ๑-๙ ค่ำเดือนเก้าเป็นเพียงการถือศีลกินอาหารเจอยู่ที่บ้าน หรือไปร่วมที่โรงเจ/วัด เป็นกิจกรรมของหมู่คณะย่อยมากกว่ากิจกรรมร่วมของชุมชนอย่างเทศกาลอื่น ในประเทศไทยเดิมทีก็เป็นเพียงกิจกรรมในกลุ่มคนจีน แต่ต่อมาราว ๒๐ กว่าปีมานี้การกินเจเดือนเก้าได้รับความนิยมแพร่หลาย กลายเป็นเทศกาลใหญ่จนกลบกลืนเทศกาลสารทไทย ซึ่งปกติจะตรงกับวันกินเจวันแรกเสียแทบจะหายไปจากความรับรู้ของคนหนุ่มสาวในปัจจุบัน ออกจะเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยที่“ลืมราก”ของตัวเองอย่างยิ่ง

..อ่านต่อ

เทศกาลกินเจ[๘]

[อ่านหนังสือ เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้ ของ(อาจารย์)ถาวร สิกขโกศล แล้วเข้าใจวิธีและวิถีของคนจีนขึ้นอีกมากจึงนำมาแบ่งปันกันอ่าน เพื่อบำรุงปัญญา และความรื่นรมย์กัน ]

IMG_0274

สรุปที่มาและพัฒนาการของเทศกาลกินเจ
เทศกาลกินเจเดือนเก้ามีความเป็นมายาวนานและองค์ประกอบจากหลายทาง จีนมีประเพณีกินเจในหมู่ชนชั้นปกครองมาแต่โบราณ พุทธศาสนามีส่วนเสริมให้การกินเจแพร่ไปสู่ประชาชนตั้งแต่ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้เป็นต้นมา ทำให้ศาสนาเต๋าเอาอย่างและเกิดเจเบ็ดเตล็ดในโอกาสต่างๆ
..อ่านต่อ