ขัดเค้า…ขัดมอน

ขัดเค้า คัดเค้า เข่าไม่ขัด….. โดย’พี่ต้อม’
ชื่อวิทยาศาสตร์  Oxyceros horridus Lour.
ชื่อวงศ์  RUBIACEAE
ชื่ออื่นๆ  คัดเค้า เขี้ยวกระจับ คัดเค้าหนาม เค็ดเค้า จีเค๊า พญาเท้าเอว หนามลิด-เค้า
ลักษณะทั่วไป  ไม้พุ่มรอเลื้อย มีหนามตามกิ่ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอกสีขาว มีกลิ่นหอมแรง
การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด ..อ่านต่อ