หลักการใช้ยาสมุนไพร…

IMG_8442หลักการใช้ยาสมุนไพร
        เนื่องจากตัวอย่างตำรับยาส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นยาบำรุงร่างกายที่ในสมัยก่อนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย แค่พูดว่ามีส่วนประกอบอะไร ทุกคนจะรู้ว่าใช้อย่างไร กินอย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่การขาดระบบ บันทึกที่ชัดเจนนี้เองได้กลายเป็นปัญหาที่ทำให้การใช้สมุนไพรยากำลังและยาบำรุงร่างกายค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคม เพราะคนรุ่นหลังไม่กล้าปรุงไม่กล้าใช้ เนื่องจากขาดเอกสารและข้อมูลที่จะใช้อ้างอิง ดังนั้น บันทึกของแผ่นดิน ๔ สมุนไพรยากำลัง จึงได้รวบรวมหลักการใช้ยาสมุนไพรไว้เป็นเบื้องต้น ซึ่งท่านที่สนใจทดลองปรุงหรือใช้สมุนไพรและตำรับยาที่นำเสนอ ควรอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ..อ่านต่อ

ครั้งที่ ๕ ณ สมอปูน

DSCF0097หนึ่ง สอง สาม สี่ ……….. ครั้งที่ ๕ ณ สมอปูน เป็นอีกครั้งที่กลับมาเยือน ตั้งแต่ครั้งแรกมาจนครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คงจะเป็นความสุข และภาพประทับใจ ที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทาง
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหรือหนักเท่าไหร่ ..อ่านต่อ