อัคคีทวาร เรียกขาน ยามต้องการพลัง

อัคคีทวาร เรียกขาน ยามต้องการพลัง…โดย ‘พี่ต้อม’

Exif_JPEG_PICTURE
ชื่อวิทยาศาสตร์  Clerodendrum serratum (L.) Moon var.wallichii C. B. Clarke
ชื่อวงศ์  VERBENACEAE
ชื่ออื่นๆ ห้าส้วย ตั่งต่อ ปอสามเกี่ยน สามสุก พรายสะเลียง สะเม่าใหญ่ ตรีชะวา หมากดูกแฮ้ง พายสะเมา ผักอ้าส่วย
ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มขนาดกลาง สูงได้ถึง ๔ เมตร ลำต้นแตกกิ่งน้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอกปลายใบแหลม ขอบใบจักรคล้ายฟันเลื่อย ดอกเป็นช่อแยกแขนง สีน้ำเงินชมพูหรือม่วง ผลรูปไข่ สีเขียวมรกต เมื่อแก่สีม่วงแก่หรือสีดำ
การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด กิ่งชำ ..อ่านต่อ