ผ้าซิ่นบ่หี่ หญ้าต้นน้อย คอยคุ้มตับ

ผ้าซิ่นบ่หี่  หญ้าต้นน้อย  คอยคุ้มตับ…โดย ‘พี่ต้อม’

IMG_1145

ชื่อวิทยาศาสตร์  Hedyotis diffusa Willd.
ชื่อวงศ์   RUBIACEAE
ชื่ออื่นๆ  หญ้าลิ้นงู  โหมแจ่วนา
ลักษณะทั่วไป  ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร  ลำต้นสีเขียวเป็นเส้นขอบชัดเจน ใบออกเป็นคู่ตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ผิวใบสาก ดอกสีขาว แทรกสีชมพู ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ผลสีเขียวหรือแดงมีขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์  ใช้เมล็ด และปักชำกิ่ง

..อ่านต่อ