ว่าด้วยมะม่วง…พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) : จากสมุดจดเก่าๆ

“จักกล่าวพรรณมะม่วง  ท่านทั้งปวงจงรู้ความ   มะม่วงเมืองสยาม   จะนับนามอเนกนัก
  จะจัดที่จำได้    พอคนไทยแจ้งประจักษ์     มีหลากโดยเลสลักษณ   ประเภทพรรค์อัมพาผล
  พิมเสนมีดาดื่น   เปนภาคพื้นทุกตำบล  รู้จักแทบทุกคน   ยังประดนพิมเสนมัน
  หมอนทองอกร่องรส   หวานปรากฏรสสวรรค์    แมวเซามีสองพรรณ   แมวเซาขาวแมวเซาดำ
  พรวนขออีกพรวนควาย  แก้วๆ กลายมีประจำ   ควันเทียนแลทองดำ   มลิอ่องทองปลายแขน
  ..อ่านต่อ

เครือเขาแกบ…พญาดาบหัก

เครือเขาแกบ…พญาดาบหัก  โดย “พี่ต้อม”

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ventilago denticulate Willd.
ชื่อวงศ์  RHAMNACEAE
ชื่ออื่นๆ 
รางแดง(กลาง) เถาวัลย์เหล็ก(สระบุรี) ซอแพะแหล่โม(กะเหรี่ยง) เห่าดำ ก้องแกบ  ฮ่องหนัง(เลย) ปอกแกลบ(บุรีรัมย์) กะเลียงแดง(ชลบุรี) ทรงแดง(ใต้) โกร่งเคอ
..อ่านต่อ

ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ทะเล

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร
Fifty key Facts About Seas and Oceans

๑.  มหาสมุทรปกคลุมพื้นที่ถึง ๗๐% ของผิวโลก
๒.  มากกว่า ๙๐% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก (เทียบด้วยมวลชีวภาพ) อยู่ในทะเล
๓.  ๘๐% ของมลภาวะทางทะเลมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนผืนดิน
๔.  ๔๐% ของประชากรโลก อาศัยอยู่ในระยะ ๖๐ กิโลเมตร จากฝั่งทะเล
๕.  ๓ ใน ๔ ของเมืองใหญ่ๆ ในโลก อยู่ติดทะเล
๖.  ภายใน พ.ศ.๒๕๕๓   ๘๐% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในระยะ ๑๐๐ กิโลเมตร จากชายฝั่งทะเล
๗.  การตายและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากน้ำทะเลเป็นพิษ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง ๑๒.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และเป็นโรคตับอักเสบที่เกิดจากอาหารทะเลปนเปื้อนสารพิษปีละ ๗.๒ พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ..อ่านต่อ