กวีกลางป่า …..

กลุ่มกวีกลางป่าฝ่าไพรพง                     ดุ่มเดินตรงตามทางระหว่างเขา
พรั่งพร้อมเพื่อนเฮฮาประสาเรา              รวมกันเข้าค่ายรักษ์ช้างสรรค์สร้างคน
..อ่านต่อ