…บางบทจากช้าง’๕๓ เขาใหญ่หัวใจของเรา

๏ มีลำธารที่สดใสสะอาดตา         อยู่ในป่ากลางดงพงภูผา
มีป่าไม้สดใสมีธารา                     มีดวงตาดวงใจได้มองดู
เรามาอยู่ในไพรพนากว้าง            ต้นไม้สร้างลำธารที่สวยหรู
มีต้นไม้มีปลาว่ายกันกรู                รวมฝูงอยู่รวมกันตลอดมา
มีน้องเล็กมีพี่ใหญ่มีคุณครู            เรามองดูในลำธารตรงเบื้องหน้า
ทุกคนดูสนใจในพนา                   เบิกบานตามีสุขทุกคนเอย  ฯะ๛
น้องฟ้า คำคูณ ฯ กลุ่มชะองอึม

…บางบทจากช.ช้างชักใย๕๑

เขาใหญ่ในความจริง(ช.ช้างชักใย -๕๑)
      ๏ แรกได้พบสบเห็นศิขรินทร์�
เขมบดินทร์ถิ่นแคว้นแดนพฤกษา
ฝูงสัตว์ได้อาศัยในพนา              �
ทั่วผืนป่าล้วนอุดมสมบูรณ์ธรรม
ทางแรกเข้าเจอลิงค่างบ่างชะนี   �
ธรณีมีเส้นทางช่างคมขำ
ที่พักพิงตราตรึงในความทรงจำ   �
ควรน้อมนำทำตามอย่างทางสุขใจ
วิทยากรสอนคนให้รู้คิด               �
พาดวงจิตติดทางธรรมนำสดใส
มีเมตตากรุณาต่อพนาไพร          �
สัตว์น้อยใหญ่จึงอยู่เย็นเช่นทุกวัน
ได้เข้าร่วมสั่งสมอุดมการณ์         �
นำดวงมาลย์รำลึกช้างอย่างโศกศัลย์
อนุชนรุ่นก่อนได้สอนกัน             �
ให้เรานั้นมีสำนึกตรึกตรองครวญ
ความรู้สึกสัมพันธ์ฉันผองเพื่อน   �
มิลืมเลือนเตือนให้คิดพินิจหวน
แม้วันคืนผ่านไปได้ทบทวน         �
ให้นึกควรชวนคิดถึงซึ่งวันวาน ฯะ๛
        ศิลปินรากหญ้า-แม็กซ์(หัวใจเปื้อนฝุ่น)
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(บึงไผ่)

ประวัติกรรมการตัดสินภาพถ่าย “คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่”

Rakkhaoyai Logo1.  นพ.จอมพล มุสิกวงศ์

รางวัลด้านการประกวดถ่ายภาพ
– รางวัล Photographer of the year จากการประกวด Fi photo contest 2007 โดยนิตยสารถ่ายภาพ    Fotoinfo
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย 120ปี รพ.ศิริราช เมื่อปี 2007
– รางวัลชมเชย Korean Air photography competition 2009 (capture of moment award)
– รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่4-5 โดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
– รางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย TDEX photo contest หัวข้อ ปี 2007 มหัศจรรย์สีสัน         ธรรมชาติ
-รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่าย ททท. ร่วมกับนิตยสาร phototech หัวข้อนครนายกปราจีน    สระแก้ว ..อ่านต่อ